Skip to main content
A A A

ОБГРИЖВАНЕ НА ХОРА В АВСТРИЯ

 

 

СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ СА ЧАСТ ОТ ОБГРИЖВАНЕТО

 

 

Домакински услуги:

•       Пазарене

•       Готвене

•       Дейности по почистване

•       Осъществяване на домакински работи и комисиони

•       Осигуряване на здравословна среда

•       Грижа за растенията и животните

•       Пране (изпиране, гладене, шиене)

Подкрепа на начина на живот:

•       Организиране на ежедневни дейности

•       Помощ при ежедневните работи

Функция събеседник:

•       Предлагане на компания

•       Разговор

•       Поддържане на социални връзки

•       Придружаване при различни дейности

Управлението на домакинските разходи с документиране на разходите, извършени за обгрижваното лице.

Практическа подготовка на лицето, което се нуждае от обгрижване за  смяна на мястото, напр. командировка или временно хоспитализиране.

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ОБГРИЖВАНЕ

Лицата, занимаващи се с обгрижване на хора могат да осъществяват, при определени допускания, и дейности по медицинско обгрижване .

 

Следните дейности по обгрижване могат да бъдат осъществени в рамките на обгрижването без наблюдение, ако  НЯМА медицински причини, които изискват командироване:

•      Помощ при часовото хранене или пиене, както и при вземането на лекарствата

•      Помощ при телесното поддържане

•      Помощ при обличане и събличане

•      Помощ при използването на тоалетната или тоалетния стол, включително смяна на продуктите за инконтиненция

•      Помощ при изправяне, лягане, сядане и вървене, пренасяне

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЕДИЦИНСКО ОБГРИЖВАНЕ

Трябва да бъдат изпълнени няколко условия за трансферирането на дейности по медицинско обгрижване на хората, полагащи грижи за нуждаещи се от помощ.
Ако са на лице медицински причини е необходимо разпореждане, обучаване и поддръжка от страна на служителите на службата, компетентна по обгрижване здравето и на болните.

Виж повече тук:  www.wko.at 

 

Проверка,  придружена от реализирането на дейности по медицинско обгрижване, трябва да се извършва задължително периодично от специализирания персонал в обгрижването на здравите и на бедните.
Обгрижването на хора в Австрия е много дискутиран проблем, тъй като не може да се провери подготовката на обгрижващите кадри.

AIS идва в помощ на този проблем и създана като първа своя собствена агенция  модерен център за подготовка в Австрия
Тук се подготвят оптимално всички обгрижващи кадри преди да започнат живота си в съответного семейство.  
Освен курсовете по немски език обгрижващите хора са обучени и за дейности по медицинско и битово обслужване.