Skip to main content
A A A

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПРИ НАС КАТО 24-ЧАСОВ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ!

Изпратете ни вашата кандидатура по мейл или поща - ние веднага се ще се свържеме с вас!


- Автобиография с актуална снимка и данни за контакт

- Свидетелство за съдимост на български и немски език (превод)

- Удостоверение за професионална квалификация като социален асистент

 

Изпратете документите за кандидатстване по мейл на:


info@ais-services.at