Skip to main content
A A A

НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

От 2017 г. във Волсбeрг (Kärnten) се изградил новия ни тренировъчен център за обучаване на нашите социални асистенти!

 

Вашите предимства на центъра за обучение са:

•      Специализирана подготовка за работното място

•      Правно обучение - австрийско трудово законодателство (Gewerberecht)

•      Обучение по немски език

•      Медицинска подготовка при обгрижване на възрастни хора

•      Патология и симптоматика на основните заболявания при възрастните хора

•      Основни техники при мобилизация

•      Първа долекарска помощ (КПР)

•      Aвстрийската култура

•      Австрийаската кухня

•      Годишни обучения и семинари в сферата на обгрижването 

 

Гарантираме Ви професионални теми, които ще Ви улеснят работата Ви!